Badminton

Om badminton, spela badminton

Om badminton

Badminton,är ett racketsport som spelas av två eller fyra spelare vilka med lätta racketar slår en fjäderboll fram och tillbaka över ett tvärs över mitten av spelplanen spänt nät. Racketen som används vid badminton liknar ett tennisracket, men smäckrare och lättare. Moderna tävlingsracket väger mellan 90–120 g. Skaftet är av grafitkomposit, stål, glasfiber eller trä och strängar av natursenor eller nylon. Enligt regelverket i badminton får ett racket inte vara längre än 68 cm och inte bredare än 23 cm. De speciella bollarna kallas fjäderbollar består av 16 inbördes förbundna fjädrar, fastsatta i krans på en kupad botten, vanligtvis av kork och överdragen med skinn. Vid professionellt spel av badminton ska bollen får väga 4,74–5,50 g, badmintonset köpta på ”macken” kan dock väga lite olika. På grund av fjäderbollens vindkänslighet används vid spel utomhus något tyngre bollar av plast eller nylon. Detta gör också att badminton är mest sedd som en sport som spelas inomhus. Spelplanen har markerade serverutor och är 13,40 m lång och 5,18 m bred. Om en dubbel i badminton spelar är planbredden 6,10 m. Nätets överkant befinner sig i mitten 152,4 cm (vid stolparna 155 cm) över planen. Nätet får inte vidröras.

Badminton, själva spelandet, inleds med en serve, som måste slås underifrån. Den servande spelarens poängställning avgör från vilken ruta serven skall slås. Vid jämn poäng, 0, 2, 4 osv., servar man från sin högra serveruta diagonalt över nätet till motståndarens högra serveruta. Vid ojämn poäng går serven på motsvarande sätt från vänster serveruta. Serven räknas som godkänd även om bollen berör nätkanten. En boll som träffar linjen döms inne. Alla bollar måste slås tillbaka före den når marken. Ett enda slag får användas för att returnera över nätet in på motståndarens del av planen. I badminton får spelaren under pågående spel inte beröra nätet med kropp eller racket.

Badminton är en krävande sport. Trots storleket och vikten på racketen så spel på elitnivå otroligt snabba och kräver enorm ansträngning, koncentration och koordenation. Samtidigt kan badminton spelas och åtnjutas på mycket lägre nivå då inlärningen är väldigt snabb. Badminton har därför blivit en populär motionssport både för de som vill gå ner i vikt och de som vill förbättra sin kondition.

1 kommentar to “Om badminton”

Lämna en kommentar