Badminton

Om badminton, spela badminton

Badmintons historia

Badminton har i likhet med många sporter utvecklats till sin egenart genom en kombination av flera olika äldre idrottsliga aktiviteter. Redan för 2 000 år sedan förekom i Kina, Japan och Indien olika former av sporter och spel med fjäderboll. Över stora delar av Europa spelades fr.o.m. högmedeltiden jeu de paume, från vilket spel de flesta racketsporter anses härstamma. I detta spel slog motståndarna med sina händer en boll emellan sig. Det förekom även att två spelare med hjälp av slagträn slog en fjäderboll fram och åter mellan sig utan att bollen fick ta i marken. På 1400-talet infördes i detta spel särskilda racketar. Dessa typer av spel blev under 1600-talet i de högre samhällsskikten mycket populära och utövades i salarna på slott och herresäten. Det finns således i Europa en lång tradition av spel med drag av badminton. Sporten badminton har dock framför allt utvecklats ur ett racketspel, ”poona”, som brittiska officerare kom i kontakt med i Indien och förde med sig hem till framför allt England. Det spelades där bl.a. på hertigens av Beaufort lantegendom Badminton i Gloucestershire (numera i Avon). Då spelet saknade namn blev det känt som ”det spel som spelas på Badminton” och så småningom endast som badminton. De första reglerna skrevs 1877. Banan var då timglasformad och reglerna desamma som följt med spelet från Indien. År 1887 tillkom de regler som i huvudsak fortfarande gäller, men först 1901 togs den märkliga formen på banan bort och infördes de nuvarande måtten. International Badminton Federation (IBF) bildades 1934 och har över 140 nationsförbund. Badminton domineras i dag av Kina och Indonesien. I europa har Danmark och England varit mer framträdande.

Lämna en kommentar